งานสถาปนิก

ASA EMERGING ARCHTIECTURES AWARDS 2017 BAAN BAAN | โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2560 บ้าน บ้าน

Feb 3, 25601 min read

โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2560 “บ้าน บ้าน” : ASA EMERGING ARCHTIECTURES AWARDS 2017 “BAAN BAAN”   นิทรรศการรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ “บ้าน บ้าน”…

BAAN BAAN Photo Essay Competition and Exhibition | การประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย บ้าน บ้าน-รูป เล่า เรื่อง

Feb 3, 25601 min read

การประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย “บ้าน บ้าน : รูป เล่า เรื่อง” : “BAAN BAAN Photo Essay Competition and Exhibition”…

home-ly ASA INTERNATIONAL IDEAS COMPETITION 2017

Feb 3, 25601 min read

HOME•LY การประกวดแบบเชิงแนวความคิดระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมประกวดแบบเชิงแนวความคิด ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างไม่ใช่เฉพาะสถาปนิกเท่านั้น นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถร่วมประกวดแบบนี้ได้เช่นกัน เราอยากเชิญทุกท่านมาร่วมกันตั้งคำถาม แลกเปลี่ยนมุมมอง ปรับความเข้าใจ…

2-7 พ.ค. 60 | งานสถาปนิก 60-บ้าน บ้าน BAAN BAAN Reconsidering Dwelling

Jan 25, 25601 min read

แผนผังพื้นที่นิทรรศการของสมาคมสถาปนิกสยามฯ       ติดตามรายละเอียดงานสถาปนิก’60 ทั้งหมดได้ที่ www.asaexpo.org และ https://www.facebook.com/ASAArchitectExposition/