กิจกรรมสมาคมฯ

16 มี.ค. 65 | ISA Dinner Talks 03/2022 “บทบาทสถาปนิกหญิง”

16 มี.ค. 65 | ISA Dinner Talks 03/2022 “บทบาทสถาปนิกหญิง”

Apr 8, 25662 min read

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022 หัวข้อ ” บทบาทสถาปนิกหญิง “…