รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น 2559

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559

โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559 มีผู้ส่งผลงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 132 โครงการ โดยคณะกรรมการตัดสินได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนและสรุปผลการพิจารณามีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น  18 โครงการ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น (Gold Medal Awards)  2 รางวัล

ประเภทบ้านเดี่ยวพักอาศัย

1.บ้านเปา (PAO HOUSE)                             สถาปนิก:  บริษัท สตูดิโอ อาร์คิเทคส์ จำกัด

                                                                   เจ้าของโครงการ: คุณไชยชุมพล วัฑฒกานนท์

ประเภทอาคารพานิชกรรม และอาคารสำนักงาน

2.THE COMMONS                                 สถาปนิก: บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อำร์คิเทคเจอร์ จำกัด

                                                                                เจ้าของโครงการ: บริษัท เดอะคอมมอนส์ จำกัด

รางวัลสถาปัตยกรรมที่สมควรเผยแพร่ (Citation Awards) 16 รางวัล

ประเภทบ้านเดี่ยวพักอาศัย

1.บ้านก๋ง                                    สถาปนิก:  อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์

เจ้าของโครงการ: คุณจรัสศรี ศรีบำรุงเกียรติ

2.HIGHER GROUND     สถาปนิก: บริษัท สถาปนิก 49 เฮาส์ดีไซน์ จำกัด

                                                  เจ้าของโครงการ: คุณอิทธินัย  ยิ่งสิริ

3.KA HOUSE    สถาปนิก: IDIN ARCHITECTS CO., LTD

                                เจ้าของโครงการ: คุณวราภรณ์ บูรณะสัมฤทธิ์ , คุณกฤษณรัตน์ บูรณะสัมฤทธิ์

ประเภทอาคารพานิชกรรม และอาคารสำนักงาน  

4.GLASSHOUSE @ SIAM SINDHORN     สถาปนิก: บริษัท ออฟฟิศ เอที จำกัด

                                                                                     เจ้าของโครงการ: บริษัท สยามสินธร จำกัด

5.อาคารสำนักงานเฉลิมฉลองวาระครบ 30 ปี แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ (PTTEP)      สถาปนิก: บริษัท ออฟฟิศ เอที จำกัด

      เจ้าของโครงการ: บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด

6.CHOUI FONG TEA CAFE     สถาปนิก: IDIN ARCHITECTS CO., LTD

                                                              เจ้าของโครงการ: คุณชัญญ่า วนัสพิทักษ์กุล

7.ในป่า อาร์ต คอมเพล็กส์    สถาปนิก:  บริษัท สตูดิโออาร์คิเทค จำกัด

                                                  เจ้าของโครงการ:  บริษัท G’RIS 46 จำกัด

ประเภทโรงแรม รีสอร์ท และอาคารนันทนาการ

8. โรงแรมอินดีโก้ กรุงเทพ ถนนวิทยุ                  สถาปนิก: บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

                                                                                    เจ้าของโครงการ: บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

9.เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท (ระยะที่ 2)    สถาปนิก: บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

                                                                                       เจ้าของโครงการ: เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท

10.LIMA DUVA     สถาปนิก:  IDIN ARCHITECTS CO., LTD

                                     เจ้าของโครงการ: คุณสุพิชยะ ฉายเหมือนวงศ์ , คุณเดิมพัน อยู่วิทยา

ประเภทอาคารสถาบัน อาคารทางศิลปวัฒนธรรม และอาคารทางศาสนา

11.ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)    สถาปนิก:  อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์

                                                       เจ้าของโครงการ:  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทอาคารพิเศษ

12.ป่าในกรุง                     สถาปนิก: บริษัท สถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด

                                    เจ้าของโครงการ: สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

13.THE LABYRINTH                        สถาปนิก: คุณปิตุพงษ์ เชาวกุล

                                    เจ้าของโครงการ: เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี สนับสนุนโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

14.THE FLOW                    สถาปนิก: บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ:  เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี สนับสนุนโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทโครงการปรับปรุงอาคารเดิม

15.บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี              สถาปนิก: อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์

                                                            เจ้าของโครงการ: บริษัท จันทบูรรักษ์ดี จำกัด

16.SIRI HOUSE                                      สถาปนิก: IDIN ARCHITECTS CO., LTD

เจ้าของโครงการ: คุณสุรีย์ ศิริวัจนางกูร

สำหรับ   ประเภทอาคารพักอาศัยรวม และประเภทอาคารอุตสาหกรรม         ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล