ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระรามที่ 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000132602
โทรศัพท์: 0-2319-6555
แฟกซ์: 0-2319-6419
อีเมล์: asaisaoffice@gmail.com

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget”][/siteorigin_widget]

ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

สมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA)

กษมา วรรณศิลป์
ผู้จัดการสมาคม
0-2319-6555 ต่อ 111
asa.kvanasilpa@gmail.com 

ฝ่ายอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมฯ

กัลยาพร จงไพศาล
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ฯ
0-2319-6555 ต่อ 206
asa.kanlayaporn@hotmail.com

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ณิชาวีร์ สายทวี
เจ้าหน้าที่การเงิน
0-2319-6555 ต่อ 117
moonoy_a@hotmail.com

 

ฝ่ายวิชาชีพ

สราวุธ กาญจนพิมาย
เจ้าหน้าที่วิชาชีพ
0-2319-6555 ต่อ 114
sarawut.aom@gmail.com

ฝ่ายทะเบียน

นพมาส สมใจเพ็ง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน/ธุรการ
0-2319-6555 ต่อ 109
memberasa@gmail.com

ฝ่ายงานสถาปนิก

รติรัตน์ จันทร
เจ้าหน้าที่งานสถาปนิก
0-2319-6555 ต่อ 113
asa.ratirat@gmail.com

ฝ่ายธุรการ

เสรี มลุลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0-2319-6555 ต่อ 112
seree.asa@gmail.com

ฝ่ายต่างประเทศ

สลิลา ตระกูลเวช
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
0-2319-6555 ต่อ 121
asa.strakulvech@gmail.com

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชลนะเทพ สัตยบัณฑิต
หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน
0-2319-6555 ต่อ 115
asa.chonnathep@gmail.com