29 เม.ย. 66 | สัมมนาพิเศษ คู่มือจัดซื้อจัดจ้างออกแบบ

สัมมนาวิชาชีพครั้งพิเศษ!!!

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ สมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “คู่มือจัดซื้อจัดจ้างออกแบบ”

เนื่องด้วยปัจจุบันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบนั้น ยังมีข้อติดขัดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพ ดังนั้นสมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดจ้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาและจัดทำคู่มือเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเป็นกลางและยุติธรรมแก่ทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้าง โดยนำการศึกษามาจัดบรรยายขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดจ้างออกแบบได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้กิจกรรมจะจัดขึ้นภายในงานสถาปนิก’ 66 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 5 อิมแพคเมืองทองธานี

สนใจลงทะเบียน>>> https://forms.gle/3xLRVVRwbVnoqNfLA

Date

Apr 29 2023
Expired!

Time

10:30 - 12:00
QR Code