การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างสำนักงาน

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างสำนักงาน
1 เม.ย. 2565

กรมที่ดินออก “ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง กำหนดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์” ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศให้สำนักงานที่ดิน 17 แห่งที่เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภทโฉนดที่ดินที่ไม่มีการประกาศหรือการรังวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศกำหนดให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขารวม 17 แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภทโฉนดที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา แห่งใดแห่งหนึ่ง ใน 17 แห่ง ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยยื่นคำขอผ่านระบบนัดจดทะเบียนล่วงหน้า (ระบบ e-QLands) และผู้ขอต้องไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินที่ต้องการทำนิติกรรมด้วยตนเอง (ไม่สามารถมอบอำนาจได้)

สำนักงานที่ดินทั้ง 17 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขาของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สาขาบางเขน สาขาพระโขนง สาขาบางกอกน้อย สาขาบางกะปิ สาขาหนองแขม สาขามีนบุรี สาขาห้วยขวาง สาขาจตุจักร สาขาธนบุรี สาขาลาดพร้าว สาขาดอนเมือง สาขาบึงกุ่ม สาขาประเวศ สาขาหนองจอก สาขาลาดกระบัง และ สาขาบางขุนเทียน

Facebook
Twitter
LinkedIn