ยกเลิกข้อบัญญัติ กทม. บริเวณห้ามก่อสร้างที่ล้าสมัย 11 ฉบับ

ยกเลิกข้อบัญญัติ กทม. บริเวณห้ามก่อสร้างที่ล้าสมัย 11 ฉบับ

22 มี.ค. 2566

กรุงเทพมหานครออก “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566” เพื่อยกเลิก เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ที่ออกใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2544 ซึ่งฉบับหลักส่วนใหญ่ออกมาใช้บังคับตั้งแต่ก่อนที่จะมีผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และปัจจุบันมีการควบคุมทางด้านผังเมืองโดยผังเมืองรวมอยู่แล้ว

ฉบับที่ยกเลิก รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ ได้แก่
(1) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2502
(2) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505
(3) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2525
(4) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนังและแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525
(5) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนังและแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
(6) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525
(7) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่แขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
(8) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ แขวงลำปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525
(9) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ แขวงลำปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
(10) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในท้องที่แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532
(11) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในแขวงแสมดำ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544

(1)-(3) เป็นเทศบัญญัติฯและข้อบัญญัติฯซึ่งเคยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของบริเวณที่อยู่อาศัย ในเขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตพญาไท และเขตดินแดง
(4)-(7) เป็นข้อบัญญัติฯซึ่งเคยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ใกล้เมือง ในเขตตลิ่งชัน และเขตภาษีเจริญ
(8)-(9) เป็นข้อบัญญัติฯซึ่งเคยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดพื้นที่รับน้ำตามโครงการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ในเขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง
(10) เป็นข้อบัญญัติฯซึ่งเคยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง ในบริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(11) เป็นข้อบัญญัติฯซึ่งเคยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตบางขุนเทียน และเขตทุ่งครุ

นอกจากบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ในกรุงเทพมหานครแล้ว ปัจจุบันยังคงมีกฎกระทรวงควบคุมอาคารเรื่องบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ใช้บังคับอยู่ในพื้นที่อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีหลายฉบับที่มีลักษณะเป็นการควบคุมทางด้านผังเมือง ออกมาใช้บังคับก่อนที่จะมีผังเมืองรวมบังคับใช้ และคาดว่าในอนาคตก็คงจะมีการยกเลิกบางฉบับเช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลด: cba/bb/bb66.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn