MODERN COLONIAL โมเดิร์น โคโลเนียล

D HOSTEL BANGKOK ผลงานของ Klickken Studio เป็นโฮสเทลที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในย่านข้าวสาร อันเป็นที่รู้กันว่าคือเมืองหลวงของเหล่าแบคแพคเกอร์ การออกแบบโฮสเทลแห่งนี้ได้รับโจทย์มาว่าอยากได้อาคารที่หน้าตาของมันดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ซึ่งแถวที่ตั้งของโครงการจะมีสถาปัตยกรรมในสไตล์โคโลเนียลอยู่ค่อนข้างมาก จึงนำาเอาเส้นสายสไตล์โคโลเนียลมาสร้างขึ้นใหม่แต่จะไม่ปั้นปูนในแบบร้อยปีที่แล้วเพื่อสร้างอาคารในปัจจุบันที่ยัง คงเป็นสไตล์โคโลเนียล ผู้ออกแบบจึงตัดสินใจใช้ดีเทลเหล็กเป็นองค์ประกอบแทน

“Facade หรือผนังด้านหน้าอาคาร ถูกออกแบบให้เป็นตึกโคโลเนียลสีขาวในเฟรมสีดำ เราพยายามเปลี่ยนฉากหน้าของตึกให้กลายเป็นงานดรอว์อิ้ง เราสร้างกระดาษกราฟขึ้นมาเหมือนกับเวลาทำางานใน AutoCAD ตัวดีเทลเน้นโครงเหล็กง่ายๆ ด้วยการใช้เหล็กขนาดต่างๆ มาดัดเป็นรูปทรงด้วยเทคนิควิธีการเบื้องต้นอย่างการเชื่อมเหล็ก ดัดเหล็ก โดยใช้ขนาดของเหล็กเป็นตัวแทนความเข้มของเส้นดินสอ เหล็กหนาก็แทนเส้นเข้ม ส่วนเหล็กเส้นเล็กก็แทนเส้นบาง นอกจากนี้ฟังก์ชั่นของแผงเหล็กชุดนี้ยังติดไฟเพื่อที่จะสามารถเปิดใช้งานในเวลากลางคืน พร้อมทั้งให้แสงสว่างกับบันไดหนีไฟที่อยู่ด้านหลังแผงเหล็กชุดนี้อีกด้วย”