NEW FACES : สตูดิโอ ‘ANONYM’ สร้างสมดุลเพื่อความสุข

“เราเองก็อยากออกแบบงานบ้านและทำให้บ้านเป็นบ้านที่มีความสุข”

ทำความรู้จักกับกลุ่มสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง ‘ANONYM’ (แอนโนนีม) กับแนวคิดที่ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์อาคารเพื่อความสุขของผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังมุ่ง #สร้างสมดุล ในการทำงานออกแบบ เพื่อให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในตัวเอง

 

แนวคิด/สิ่งที่สนใจหลักในการออกแบบ และหลักการทำงานของออฟฟิศ

แนวความคิดหลักๆ ในงานออกแบบ คือการทำให้ผู้ใช้งานมีความสุขในพื้นที่ที่เราออกแบบ ซึ่งอาคารที่ออกแบบได้ดีจะทำให้ผู้ใช้อาคารมีความสุข เราชอบที่จะสังเกตคนที่เข้ามาใช้ในอาคาร เราจะเห็นปฏิกิริยาของคนที่เข้ามาใช้วาดหรือไม่ดี ส่วนเรื่องที่สนใจหลักและหลักการทำงานของออฟฟิศเรา คือการหาความสมดุลของงานออกแบบและการทำงานอย่างมีความสุข

 

 

จากการทำงานที่ผ่านมา นิยามของสถาปัตยกรรมคืออะไร หรืออะไรคือหัวใจ/คุณค่าของสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมเป็นงานที่มีขั้นตอนมากและต้องใช้ระยะเวลานาน เรามองว่าหัวใจและคุณค่าคือ ขั้นตอนต่างๆ กระบวนการทำงานและการหาทีมงานที่เหมาะสมกับงาน เพราะเราเชื่อว่าถ้าเรามีขั้นตอน ทีมงาน และกระบวนการที่ดี มีสมดุลที่เหมาะสมแล้ว ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร เราเชื่อว่างานสถาปัตยกรรมที่ออกมาจะมีคุณค่าในตัวของมันเอง

 

 

ในการทำงานที่ผ่านมามีโครงการไหนหรือเรื่อง อะไรที่ประทับใจ ที่อยากเล่าให้เราฟังบ้าง

น่าจะเป็นบ้านหลังแรกที่ทำ (บ้านสามเหลี่ยม) เราชอบในความคิดที่ธรรมดา เป็นธรรมชาติแบบง่ายๆ และไม่คาดหวังกับผลงาน ไม่ได้คิดว่างานจะต้องโดดเด่นหรือมีรูปทรงที่เตะตาอะไรทั้งนั้น แค่อยากให้งานออกมาเรียบง่าย ใช้งานได้ดี และผสมผสานงานให้เข้ากับบริบท และพยายามที่จะสะท้อนตัวตนเจ้าของบ้านให้มากที่สุด ซึ่งผลลัพธ์ออกมาดีมากทั้งผู้อยู่อาศัยและภาพรวมของบ้าน  อีกทั้งมันคือการเริ่มต้นของแอนโนนีมสตูดิโอที่เราเองก็อยากออกแบบงานบ้านและทำให้บ้านเป็นบ้านที่มีความสุข

 

 

มองว่าสถาปนิกรุ่นใหม่และวงการปฏิบัติวิชาชีพเป็นอย่างไรบ้าง มีความแตกต่างกันไหม เมื่อ 5 หรือ 10 ปีก่อนหรือไม่ อย่างไร หรือมีพัฒนาการอย่างไร

ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีสถาปนิกรุ่นใหม่/สตูดิโอเล็กๆ เกิดขึ้นมากมาย ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้แนวทางแนวความคิดหรือได้เห็นกระบวนการออกแบบใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้วงการสถาปัตยกรรมพัฒนาขึ้นด้วย ในส่วนความแตกต่าง เรายังมีความเชื่อว่าในส่วนงานออกแบบ/กระบวนการออกแบบอาจจะไม่ต่างกันมาก (อันที่จริงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ละสตูดิโอว่าแนวความคิดหรือการทดลองงานเป็นอย่างไร ซึ่งความแตกต่างอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเครื่องมือในการทำงาน หรือโปรแกรมและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีเทคนิคหรือวิธีทำงานใหม่ๆ)

 อยากฝากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรให้สถาปนิกรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มที่เป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศต่างๆ หรือทั้งกลุ่มที่อยากจะเปิดออฟฟิศเป็นของตัวเอง

เมืองไทยเราเป็นที่ที่สามารถทั้งสร้างโอกาสได้ง่ายมากและยากมากในเวลาเดียวกัน ซึ่งจริงๆ ในความง่ายนั้นหากเราต้องการที่จะเปิดออฟฟิศในวันรุ่งขึ้น เราก็สามารถเปิดหรือตั้งออฟฟิศกันได้เลย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเปิดออฟฟิศนั้นคือการรักษามาตรฐานและการพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

Founded in: 2016

Founder: Phongphat Ueasangkhomset and Parnduangjai Roojnawate

Number of staff: 10

www.anonymstudio.com