สมาคมฯได้รับรางวัลในงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2566 ( World Habitat Day 2023 )

วันที่ 2 ต.ค. 2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2566 (World Habitat Day 2023 ) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชุมชนที่ยืดหยุ่น: เมืองที่ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตและการฟื้นฟู” โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ซึ่งในงานได้มีการนำเสนอสาส์นจากผู้แทน UN-Habitat โดย Executive Director (Mrs. Maimunah Mohd Sharif) จากนั้นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย จำนวน 35 รางวัล โดยนายจีรเวช หงสกุล อุปนายกสมาคม เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว

Facebook
Twitter
LinkedIn