ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

สภาวิศวกร ขอความอนุเคราะห์จากสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาชิกสภาวิศวกร สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่
www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน 1303
Facebook
Twitter
LinkedIn