12 ก.พ. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/65 “FM Approvals”

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก

Register Now! CLICK   หรือ สแกน QR CODE ในโปสเตอร์

 

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/65
ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-65

“FM Approval”

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. สัมมนาออนไลน์

วิทยากรรับเชิญ : Mr. Abby So Global Sales Manager FM APPROVALS
ดำเนินรายการโดย : รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, คุณปฏิกร ณ สงขลา

(บรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมการสรุปภาษาไทย)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ด้านวัสดุ และการก่อสร้างแบบออนไลน์
โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบ ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน
อย่างเป็นกลางด้วยความเข้มงวด

หัวข้อบรรยาย
• ภาพรวมการป้องกันการสูญเสีย
• ความเสี่ยงภัยของอาคารพาณิชย์และอาคารอุตสาหกรรม
• มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอาคารพาณิชย์และอาคารอุตสาหกรรม

มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและผู้ออกแบบทุกคนต้องรู้จัก

** กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย **
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569