ยกเลิก 15 ต.ค. 65 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 13/65 : “ไปกับเรื่องราวกระจก/อะลูมิเนียมที่ บางปู”