16 มี.ค. 65 | ISA Dinner Talks 03/2022 “บทบาทสถาปนิกหญิง”

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022

หัวข้อ ” บทบาทสถาปนิกหญิง

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 – 19:00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

การเสวนาหัวข้อ บทบาทสถาปนิกหญิง ขณะที่สถาปนิกแนวหน้าทั้ง 4 ท่านได้แก่ ปฐมา หรุ่นรักวิทย์, ปุยฝ้าย คุณาวัฒน์, ญารินดา บุนนาค และดลพร ชนะชัย ที่จะมาเปิดใจเล่าถึงเพศภาวะในสังคมไทยนั้นมีผลกระทบหรือไม่ในวิชาชีพ และพวกเขาเหล่านั้นรับมือกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอย่างไร

 

กำหนดการจัดงาน

16:00 น. ลงทะเบียนหน้างาน รับอาหารว่าง (Snack Box) และน้ำดื่ม พบปะสถาปนิกและ supplier
17:00 น. นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน
17:15 น. การเสวนาบรรยากาศสบายๆ จากผู้บรรยาย (ระยะเวลาในการเสวนาและสนทนาระหว่างการบรรยายรวมเป็น 90 นาที)
18:45 น. เสร็จสิ้นการเสวนา
19:00 น. เสร็จงาน มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้บรรยาย ถ่ายรูปที่ระลึก

 

สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ สถาบันสถาปนิกสยาม โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 202, 206 / โทรสาร ต่อ 204, 0-2319-6419 / มือถือ 061 – 775-8990 หรือดาวน์โหลด ใบตอบรับลงทะเบียนได้ที่ www.asa.or.th

** จำกัดจำนวนคนเข้างาน ** โดยการเสวนานี้ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

แบบตอบรับลงทะเบียน

Facebook
Twitter
LinkedIn