สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครสถาปนิก / ผู้ช่วยสถาปนิก 2 อัตรา สังกัดงานบริหารโครงการ

ด้วย สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างรับสมัครตำแหน่งสถาปนิก และผู้ช่วยสถาปนิก รวมจำนวน 2 อัตรา สังกัดงานบริหารโครงการ ฝ่ายกลยุทธ์การบริหารระบบกายภาพ สำนักบริหารระบบกายภาพ กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน รายละเอียดตาม QR COde
สมัครงานออนไลน์ : https://jobtrc.redcross.or.th/applyjob-online/
ประกาศรับสมัครงาน : https://jobtrc.redcross.or.th/452165598523-2/
Facebook
Twitter
LinkedIn