เลื่อนกิจกรรม 22 ม.ค. 64 | ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 01/65 “Guardian of the Glass featuring Siam Fiberglass”

ประกาศ เลื่อนกิจกรรม !!

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ไม่น่าไว้วางใจ จึงขอเลื่อนวันจัดกิจกรรมไปอย่างไม่มีกำหนด หากทางคณะผู้จัดงานเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว จะพิจารณาการจัดกิจกรรมและประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

update 17/01/2022


 

แบบตอบรับลงทะเบียน

กำหนดการ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

Facebook
Twitter
LinkedIn