สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อาจารย์อินทิรา ศตสุข

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อาจารย์อินทิรา ศตสุข
สถาปนิกดีเด่นที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในวาระครบรอบ 70 ปี สมาคมสถาปนิกสยามฯ และ ผู้จัดการสมาคมสถาปนิกสยามฯ ปี 35-48

กำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและพระราชทางเพลิงศพ
ณ ศาลา 11 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
15.00 น. พิธิรดน้ำศพ
17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

*งดพวงหรีดทุกชนิด

Facebook
Twitter
LinkedIn