23 ก.ค. 65 | ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-65 : “Architectural Precast Concrete”

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9/65
ISA Material info online รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-65 :

“Architectural Precast Concrete”

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
Live สดทางเพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยากรรับเชิญ : คุณก้อง กมลเลิศวรา Asia Group (1999), ดร. นิรุติ หวังหมู่กลาง Siamese Ecolite Co., Ltd.
ดำเนินรายการ โดย : คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์, คุณปฏิกร ณ สงขลา
กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ฝ่ายจัดอบรม โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 202

Facebook
Twitter
LinkedIn