26 ก.พ. 65 | ASA Talks Series 04/2022 “การออกแบบบ้านสมัยใหม่ กับ context เมือง”

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ASA TALKS SERIES 04/22

“การออกแบบบ้านสมัยใหม่กับ context เมือง”

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. Live สดทาง เพจสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.facebook.com/asafanpage และช่อง YouTube สมาคมฯ

วิทยากร โดย
1. คุณพัชระ วงศ์บุญสิน POAR ( Patchara+Ornnicha Architects ) บ้าน ณ ตะนาว เกาะรัตนโกสินทร์
2. คุณกุลธิดา ทรงกิตติภัคดี HAS design & research บ้าน Phetkasem Artist Studio

ดำเนินรายการ โดย
1. คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา นายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. คุณสาโรช พระวงค์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-319-6555 ต่อ 202 มือถือ 085-147-3569