ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 

เอกสารประกอบการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

1-งบการเงิน ปี 2561

2-งบประมาณและแผนการดำเนินงานปี62ถึง63

3- เอกสารแนบวาระที่10