ASA Badminton 2023

 

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิกและผู้สนใจร่วมกิจกรรม แบดมินตัน อาษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ของเหล่าสถาปนิก

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬากิจกรรมพนักงาน SCG

แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน