ASA Golf 2020

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ASA Golf 2020 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟนวธานี กรุงเทพมหานคร
กำหนดการ
10.00 น. ลงทะเบียน
12.00 น. Shot Gun Start
18.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร และงานเลี้ยงสังสรรค์
19.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล
21.00 น. ปิดงาน

ใบสมัคร-asagolf2020

Attachments