ผลการคัดเลือกรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่นประจำปี 2562 | ASA Real Estate Awards 2019

ASA Real Estate Awards 2019 | รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2562

 

รางวัลโครงการบ้านจัดสรร ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ประเภททาวน์เฮ้าส์ในเมือง)

โครงการ บ้านภูริปุรี สตรีวิทยา 2

เจ้าของโครงการ : บริษัท บ้านภูริปุรี จำกัด

ผู้ออกแบบ : บริษัท บ้านภูริปุรี จำกัด

 

 

างวัลโครงการบ้านจัดสรร ราคา 10-30 ล้านบาท

โครงการ บ้านบ้าน วิภาวดี 20

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไรส์ซิ่ง พลัส ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ผู้ออกแบบ : บริษัท สถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด

 

 

รางวัลโครงการบ้านจัดสรร ราคามากกว่า 30 ล้านบาท

โครงการ Issara Residence Rama 9

เจ้าของโครงการ : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ : บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด, บริษัท สตูดิโอ เคมิสทริ จำกัด, บริษัท วีวี ดีซายน์ จำกัด

 

 

รางวัลโครงการอาคารชุดพักอาศัย ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท

โครงการ Chapter One Eco

เจ้าของโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ : บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

 

 

รางวัลโครงการอาคารชุดพักอาศัย ราคา 10-30 ล้านบาท

โครงการ Whizdom 101

เจ้าของโครงการ : บริษัท วิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ออกแบบ : บริษัท เอชบี ดีไซน์ จำกัด

 

 

รางวัลโครงการอาคารชุดพักอาศัย ราคามากกว่า 30 ล้านบาท

โครงการ Banyan Tree Residences Riverside Bangkok

เจ้าของโครงการ : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ : บริษัท อาเช่-ไทย จำกัด และ บริษัท ซีเอพีเอ สถาปนิก (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

รางวัลโครงการอาคารนันทนาการและสุขภาพ

โครงการ Panya Village Clubhouse

เจ้าของโครงการ : Panya Village

ผู้ออกแบบ : บริษัท มินิแมกซิสท์ จำกัด

 

 

รางวัลโครงการที่สมควรได้รับการยกย่อง

โครงการ Classroom Makeover for the Blind

เจ้าของโครงการ : บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ : บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด

 

Facebook
Twitter
LinkedIn