ASASA TRIP 2023 : วิถีแห่งสายน้ำ อยุธยาจ๋า พี่มาแล้วจ้า

ASASA TRIP 2023 UNSEEN AYUTTHAYA

วิถีแห่งสายน้ำ อยุธยาจ๋า พี่มาแล้วจ้า…

24 – 26 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดอยุธยา

 

กำหนดการจัดงาน

24 พฤศจิกายน 2566
ออกเดินทางจากทำน้ำนนท์ โดยทางเรือสู่อยุรยา แวะเยี่ยมชมอู่ต่อเรือโบราณ ฟังตำนาน ประวัติศาสตร์
และเรื่องราวของการต่อเรือ รวมถึงกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และรับประทานอาหารเย็น
ก่อนข้าพักที่โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา ตามแพคเกจราคาหรือเทียบเท่า

25 พฤศจิกายน 2566
เยี่ยมชมปราสาทนครหลวง พิพิธภัณฑ์เจ้า 3 พระยาพิพิธภัณฑ์ วังจันทร์เกษม
เดินเที่ยวชมตรอกพัสุดีบ้านเก่า กิจกรรม Walk rally และถ่ายภาพ กิจกรรมสังสรรค์ และส้นนาการ
รับประทานอาหารเย็น ที่ตลาดหัวรอ

26 พฤศจิกายน 2566
เยี่ยมชมอยุยา (วัดและตลาดญี่ปุ่น) ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

โดยพื้นที่ Highlight ของกาจจัดงาน Walk rally กิจกรรมสังสรรค์ และสันนาการ รับประทานอาหารเย็น
จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตลาดหัวรอ ในช่วงเย็นของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

Host: เจ้าภาพจัดงานโดย
สมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
AAU
AAUA
สมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KUAAA
ด้วยความร่วมมือจาก
ASA
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
TOURISM RUTKORITY OF THRILAND Ayutthaya
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนหัวรอพัฒนา
A s A s A

บัตรแพคเกจ ราคา เริ่มต้น
สมาชิก 3,500 บุคคลทั่วไป 7,000
รวม
$ โรงแรม 3-4 ดาว 2คืน 2 ท่าน/ห้อง
$ ค่าเดินทาง เรือ-รถทัวร์-รถตู้
$ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 5 มื้อ 2 งานเลี้ยง
$ กิจกรรม ค่าเข้างาน เข้าชมสถานที่ทุกแห่ง

สำรองที่นั่ง:
081-4221483 คุณไก๋

หรือดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงาน

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn