ร่วมตอบแบบสอบถามประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะสู่การเสวนา “ทิศทาง EIA กทม. 2024”

 

กรุงเทพมหานคร ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้างของ กทม. ร่วมตอบแบบสอบถามประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะสู่การเสวนา “ทิศทาง EIA กทม. 2024”

ผ่าน Google Form ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdMDt4RvmrKzFtjySghxoBDR6cLLXron_qdjlGFxSVe9rB9Q/viewform?usp=send_form

Facebook
Twitter
LinkedIn