ประกาศ รายนามผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน

ประกาศ
รายนามผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี พ.ศ. 2567-2569

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งจดหมายเชิญชวนสมาชิกสามัญวิชาชีพ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2567-2569

โดยกำหนดเวลาระหว่าง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 แล้วนั้น
บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครแล้ว มีสมาชิกสามัญวิชาชีพ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2567-2569 และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 1 ท่าน คือ นายปกิต ห้างหว้า สมาชิกเลขที่ 12895

Facebook
Twitter
LinkedIn