งานสถาปนิกทักษิณ ประจำปี 2567

งานสถาปนิกทักษิณ’67 ภายใต้ชื่องาน U-SABAI “อยู่ ให้ บาย”  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

Facebook
Twitter
LinkedIn