กิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022

ในปีนี้คณะกรรมาธิการ-อนุกรรมการฝ่ายวิชาการด้านสถาบันสถาปนิกสยาม มองเห็นประโยชน์ของการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม ISA Dinner Talk Series 2022 เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาปนิกรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้เรื่องราว “บอกกล่าวเล่าเบื้องหลัง Behind The Scene”
ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการเสวนาระหว่างสถาปนิกสองรุ่นที่จะมาเล่าเบื้องหลังในการทำงานแบบเจาะลึกหมดเปลือก รวมถึงกิจกรรมนี้ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ระหว่างผู้ประกอบการวัสดุและสถาปนิกอีกด้วย โดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ตั้งแต่เวลา 16:00-19:00 ได้แก่

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
การเสวนาหัวข้อ กว่าจะเป็น SUPERHOUSE
สถาปนิกน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ออกแบบบ้านหลังใหญ่มหึมา บ้านเหล่านี้ต่างจากบ้านที่เราอยู่อาศัยอย่างไร การทำงานกับลูกค้าไฮเอนท์ วัสดุที่นำมาใช้ และอีกหลายๆ เรื่องเบื้องหลัง ที่จะได้รับการเปิดเผยจาก เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์, อยุทธ์ มหาโสม, พงศ์ภัทร เอื้อสังคมเศรษฐ์ และปานดวงใจ รุจจนเวท

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
การเสวนาหัวข้อ ตะลุยต่างแดน
เมื่อสถาปนิกไทยในปัจจุบันกลายเป็นสินค้าส่งออกชั้นดี อมตะ หลูไพบูลย์ และ ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคํา จะมาเล่าเบื้องหลังการทำงานของพวกเขาร่วมกับ ดิเรก วงค์พนิตกฤต และ วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร เพื่อให้สถาปนิกไทยทุกท่านเตรียมพร้อมกับการออกไปลุยต่างแดนในอนาคต

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
การเสวนาหัวข้อ บทบาทสถาปนิกหญิง
ขณะที่สถาปนิกแนวหน้าทั้ง 4 ท่านได้แก่ ปฐมา หรุ่นรักวิทย์, ปุยฝ้าย คุณาวัฒน์, ญารินดา บุนนาค และดลพร ชนะชัย ที่จะมาเปิดใจเล่าถึงเพศภาวะในสังคมไทยนั้นมีผลกระทบหรือไม่ในวิชาชีพ และพวกเขาเหล่านั้นรับมือกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอย่างไร

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
การเสวนาหัวข้อ Value ใหม่ในงาน commercial
เมื่อ วสุ วิรัชศิลป์, จีรเวช หงสกุล, ไพทยา บัญชากิติคุณ และอภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ รวมทัพมาเล่าเรื่องเบื้องหลังในการทำงานของพวกเขากับอาคารเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างคุณค่าของพื้นที่และทัศนคติใหม่ในการลงทุนได้ด้วยการออกแบบ

กิจกรรมการเสวนาทั้ง 4 งานนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้เรื่องราวจากประสบการณ์ของสถาปนิกแต่ละท่านโดยตรงแล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงสถาปนิกแต่ละรุ่น เอื้อให้เกิดการต่อยอดสร้างเครือข่ายของสถาปนิกไทย และเกิดเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของสถาปนิกตลอดชีวิตการทำงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันสถาปนิกสยามที่มีมาแต่เดิม

ทั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ สถาบันสถาปนิกสยาม โทรศัพท์ 0-2319-6555 ต่อ 202, 206 / โทรสาร ต่อ 204, 0-2319-6419 หรือดาวน์โหลด ใบตอบรับลงทะเบียนได้ที่ www.asa.or.th
** จำกัดจำนวนคนเข้างาน ** โดยการเสวนานี้ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Facebook
Twitter
LinkedIn