แถลงข่าวการจัดงานสถาปนิก’66 ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสถาปนิก’66 ครั้งที่ 2 ณ ชั้น 2 หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน นำโดยคุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยประธานจัดงานร่วมจาก 4 สมาคมวิชาชีพและ 1 สภาสถาปนิก ประกอบด้วย คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ ประธานจัดงาน จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ, คุณเมษา นพคุณ กรรมการ (วิชาชีพ) จากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, คุณมังกร ชัยเจริญไมตรี ประธานจัดงานร่วม จากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, ผศ.คมกริช ธนะเพทย์ ประธานจัดงานร่วม จากสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย, และ คุณกชกร คุณาลังการ ประธานจัดงานร่วม จากสภาสถาปนิก โดยภายในงานได้มีเสวนา ในหัวข้อ “Cultural Sustainability” พร้อมทั้งเผยไฮไลท์กิจกรรม สัมนาทางด้านวิชาการวิชาชีพ และนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมในงานสถาปนิก’66

สามารถติดตามกิจกรรมงานสถาปนิก’66 ได้ที่ www.asaexpo.org

Facebook
Twitter
LinkedIn