ประกาศผลการตัดสินรางวัล SOUND OF ARCHITECTURE

ในที่สุด ผลการตัดสินรางวัล งาน PUBLICITY FOR THE PROJECT BY THAI ARCHITECTS ในหัวข้อ SOUND OF ARCHITECTURE,2nd September-November ,2023 ก็ได้ผลออกมาเรียบร้อย โดยการตัดสินจากกรรมการ 1 ท่าน คุณวิสันต์ ตั้งธัญญา จาก W Workspace ตามผลดังนี้

รางวัล THE BEST จำนวน 3 รางวัลได้แก่ผู้ประกวดรหัส :
TWF2022, MUS786, RUS019

รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัลได้แก่ผู้ประกวดรหัส :
ISA 001

ยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับทุกรางวัล ทางทีมงานจะติดต่อไปเพื่อทำการจัดทำคลิปสัมภาษณ์ทุกท่าน โปรดอดใจรอคอยในเวลาไม่นาน

 

Facebook
Twitter
LinkedIn