สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) เข้าพบนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ให้การสนับสนุน

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) นำโดย คุณพงษ์พิพัฒน์ ช้างพันธ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณราเชนทร์ ดวงชื่น เลขาธิการฯ เข้าพบคุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่และสนทนาถึงความสัมพันธ์ของทั้ง 2 สมาคมฯ พร้อมกับขอขอบคุณที่ทาง ASA ได้ให้โอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานสถาปนิกครั้งที่ผ่านมา ทำให้ได้เปิดพื้นที่สร้างโอกาสต่อยอดเป็นความรู้ของสมาชิกและคนทั่วไป ทำให้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาหลังงานสถาปนิกนั้นประสบความสำเร็จและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้มีความมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมต่างๆต่อไป

และเหมือนเดิมในปีนี้ งานสถาปนิก’67 ทางสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) ก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่ของ ASA ด้วยเช่นกัน และรวมถึงอีก 3 สมาคมวิชาชีพประกอบด้วย สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) และสภาสถาปนิก (ACT) เป็นการผนึกกำลังอันก่อให้เกิดองค์ความรู้อันยิ่งใหญ่ในงานสถาปนิกอีกครั้ง สุดท้ายนี้ทางคุณชนะ สัมพลัง ต้องขอขอบคุณ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ ASA และ TUDA จะได้ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ อีกครั้ง

Facebook
Twitter
LinkedIn