NEW FACES : ออกแบบ-สร้าง-กำหนดพื้นที่กับ POONSOOK ARCHITECTS

 

“งานสถาปัตยกรรมไม่มีถูกหรือผิด ทุกความคิดเห็นเป็นไปได้ถ้ามีเหตุและผลรองรับ”

พูดคุยกับสตูดิโอสถาปนิกน้องใหม่ไฟแรง POONSOOK ARCHITECTS พร้อมล้วงลึกแนวคิด “ออกแบบ-สร้าง-กำหนดพื้นที่” อันก่อให้เกิดคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมทีใช้พื้นที่อันจำกัดได้เกิดประโยชน์สูงสุด ติดคามความสุขกับการทำอาชีพในฝันของพวกเขาได้แล้ววันนี้

ที่วารสารอาษาครู ฉบับ 11 NEW FACES – สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง…

 

 

ช่วยเล่าถึงการก่อตั้งหรือจุดเริ่มต้นของออฟฟิศ

เป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วที่จะก่อตั้งสำนักงานสถาปนิก เพื่อที่จะได้สามารถผลักดันแนวความคิดหรือสิ่งที่สนใจในการออกแบบให้ออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมได้

 

แนวคิด/สิ่งที่สนใจหลักในการออกแบบ และหลักการทำงานของออฟฟิศ

งานสถาปัตยกรรมไม่มีถูกหรือผิด ทุกความคิดเห็นเป็นไปได้ถ้ามีเหตุและผลรองรับ

 

จากการทำงานที่ผ่านมานิยามของสถาปัตยกรรมคืออะไร หรืออะไรคือหัวใจ/คุณค่าของสถาปัตยกรรม

คือการออกแบบ-สร้าง-กำหนด ‘พื้นที่’ โดยคุณค่าของสถาปัตยกรรมอยู่ที่การตอบสนองการใช้สอยของพื้นที่ที่เกิดขึ้น

 

 

ในการทำงานที่ผ่านมา มีโครงการไหนหรือเรื่องอะไรที่ประทับใจที่อยากเล่าให้เราฟังบ้าง

โครงการ Sun Plaza 2 ซึ่งเราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัท Normal Studio เริ่มแรกเราได้รับโจทย์จากลูกค้ามาเป็นกระดาษ A4 2 แผ่น เรา เริ่มต้นโครงการโดยมีกรอบเงื่อนไขของเวลาที่จำกัดมาก จากโปรแกรมเดิมที่จะสร้างอาคารขึ้นมาใหม่กลายเป็นงานปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ท้ายที่สุดเราสามารถทำงานบนข้อจำกัดต่างๆ ได้ลุล่วง และได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่พอใจ

 

ความยาก ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เจอในการทำออฟฟิศตนเองและแก้ปัญหาหรือผ่านพ้นมันมาได้อย่างไร

พวกเรามีความตั้งใจที่จะทำงานทุกโครงการให้มีคุณภาพ โดยมิได้คำนึงถึงขนาดของโครงการเป็นหลัก (ซึ่งแน่นอนว่าสัมพันธ์กับค่าบริการทางวิชาชีพที่ได้รับ) ทำให้บางครั้งมีปัญหาในเรื่องการบริหารเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ ปัจจุบันเรามีการจัดทำผังและวางแผนการรับงานให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่

 

 

ต้องเตรียมตัว/ปรับตัวต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วต่างๆ และความท้าทายใหม่ๆ ในยุคสมัยปัจจุบันอย่างไรบ้าง

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของการพัฒนาของ software คอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งทางเราเห็นว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และใช้เป็นตัวช่วยในการออกแบบให้ดีขึ้น

 

อยากฝากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรให้สถาปนิกรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มที่เป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศต่างๆ หรือทั้งกลุ่มที่อยากจะเปิดออฟฟิศเป็นของตัวเอง

สถาปนิกเป็นวิชาชีพที่ดีอยากให้รักและสนุกกับสิ่งที่เรากำลังทำ ทั้งนี้ในวิชาชีพเรานั้นปัญหาหรืออุปสรรคเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย อยากให้มองว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยผลักดันให้เราพัฒนาตนเอง ที่สำคัญ ‘สถาปัตยกรรมไม่มีถูกหรือผิด’

 


Founded in: 2016

Founder: Supat Vongruttana

Number of staff: 4