หลังเงาพระเมรุมาศ

เป็นความภูมิใจของทีม ASA CREW และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้เรียบเรียงและเผยแพร่เบื้องหลังการออกแบบพระเมรุมาศ อันสำคัญยิ่งต่อประชาชนชาวไทยในครั้งนี้

ในเล่มนี้ ท่านผู้อ่านจะได้เรียนรู้การทำงานของสถาปนิก ช่าง และศิลปินที่ได้สืบทอดองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไทยของชาติต่อไป

ทีมงาน ASA CREW มีความตั้งใจให้บันทึกการทำงานในครั้งนี้ถูกสื่อสารออกไปในวงกว้างทั้งผู้อ่านที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์
บรรณาธิการบริหาร
asacrewmag@gmail.com