สถาปัตยกรรมคือหลักฐานด้านวัฒนธรรมของชาติ เป็นที่บันทึกเรื่องราวมากมาย เช่น ความเชื่อ การใช้ชีวิต ความเจริญด้านเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยีของกลุ่มคนในอดีตที่ถูกถ่ายทอดออกมาข้ามกาลเวลา การใช้ชีวิตที่สะดวกและรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้คนเรามองข้ามหรือ หลงลืม อดีตไปอย่างง่ายดาย ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมีเสน่ห์ สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่และคนต่างชาติได้เป็นอย่างดี อาษาครูเล่มนี้ ทีมงานขอชักชวนท่านมาร่วมกันค้าหาความหมายเก่าๆ และเรื่องราวใหม่ๆ ในงานสถาปัตยกรรมที่ไม่มีวันตาย

– ผศ. ดร.กมล จิราพงษ์ บรรณาธิการบริหาร

https://asa.or.th/journal/asa-crew-journal-21-2020/