ผ่านไป 10 เล่ม หลังจากวันแรกที่วารสาร ASA CREW ได้พบกับทุกท่าน เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่อง ฉบับนี้มีการปรับโฉมอีกครั้ง เริ่มจากการปรับขนาดให้เล็กกะทัดรัด เหมาะกับการพกพาและจัดเก็บที่สำาคัญคือการปรับเนื้อหาทางสถาปัตย์ให้เข้มข้นขึ้น เสริมทัพด้วยคณะบรรณาธิการและทีมงานด้านสถาปัตย์จากสถาปนิกหลากหลายกลุ่ม โดยยังคงเน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงคนทั่วไปในสังคมตาเจตนารมณ์เดิมเพื่อให้คุณผู้อ่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวทีน่าสนใจในแวดวงสถาปัตยกรรมและการออกแบบอย่างเต็มที่ หวังว่าทุกท่านจะยังคงให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีเช่นเดิม

ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์
บรรณาธิการบริหาร