NEW FACES :ถอดสมการมนุษย์ + สภาพแวดล้อม = สถาปัตยกรรม BLACK PENCILS STUDIO

 

ถึงแม้สถาปนิกกลุ่มนี้จะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่ แต่พวกเขาเปี่ยมไปด้วยพลังและความเชื่อที่ว่า

“สถาปัตยกรรมมีพลังพิเศษ ที่สามารถเล่าเรื่องของชีวิตให้เป็นเรื่องจริงได้”

ตาม ASA CREW มาเปิดบ้าน BLACK PENCILS STUDIO สตูดิโอเล็กๆ แต่มีแนวคิดอันยิ่งใหญ่ พร้อมอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของพวกเขา และเหล่าสถาปนิกหน้าใหม่จากหลากหลายสตูดิโอได้ที่ NEW FACES – สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง…

 

 

แนวคิด/สิ่งที่สนใจหลักในการออกแบบ และหลักการทำงานของออฟฟิศ

แบล็คเพนซิลส์ สตูดิโอ เป็นสตูดิโอขนาดเล็กที่สนใจในกระบวนการและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงบทสนทนาระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อม ก่อรูปออกมาเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวกลางของการสื่อสาร ระหว่างมนุษย์และบริบทรอบข้าง เพราะเราเชื่อว่าแม้กระทั่งปูนและอิฐก็สามารถเป็นตัวแทนที่สะท้อนเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้ เราให้ความสนใจในการร้อยเรียงบรรยากาศของที่ว่าง ผูกรวมกันเป็นเรื่องราวสะท้อนออกมาเป็นระบบของสถาปัตยกรรม

 

จากการทำงานที่ผ่านมา นิยามของสถาปัตยกรรมคืออะไร หรืออะไรคือหัวใจ/คุณค่าของสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่มีพลังอันพิเศษ สามารถแปลงเรื่องเล่าของชีวิตให้กลายเป็นความจริงหรือสามารถพูดได้ว่า การแปลงเนื้อหาของสถาปัตยกรรมให้กลายเป็นกายภาพที่มนุษย์ สามารถเข้าไปรับรู้สัมผัสได้และถูกร้อยเรียงออกมาเป็นระบบของการก่อสร้าง

 

 

ในการทำงานที่ผ่านมา มีโครงการไหนหรือเรื่อง อะไรที่ประทับใจ ที่อยากเล่าให้เราฟังบ้าง

หนึ่งในโครงการที่เราออกแบบคือโครงการอากาศเขาใหญ่ จุดเริ่มต้นของการออกแบบเกิดจากความประทับใจในทัศนียภาพที่สวยงามของสภาพแวดล้อมรอบโครงการ เราจึงได้นำเอาภาพเหล่านั้นมาเป็นเนื้อหาหลักของสถาปัตยกรรม โดยที่ทุกๆ พื้นที่ของโครงการสามารถเห็นทัศนียภาพที่มองไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงได้ออกแบบอาคารให้มนุษย์รับรู้เสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรอบข้าง

 

มองว่าสถาปนิกรุ่นใหม่และวงการปฏิบัติวิชาชีพเป็นอย่างไรบ้าง มีความแตกต่างกันไหมเมื่อ 5 หรือ 10 ปีก่อนหรือไม่ อย่างไรหรือมีพัฒนาการอย่างไร

ในการปฏิบัติวิชาชีพในปัจจุบันเมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อนนั้นมีความแตกต่างอย่างมาก การพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้สถาปนิกรุ่นใหม่สามารถรับรู้ข่าวสารจากทั่วโลก รวมทั้งเครื่องมือในการปฏิบัติวิชาชีพมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความทันสมัยเมื่อ 10 ปีก่อนหน้า อาจจะไม่ใช่ความทันสมัยในยุคสมัยปัจจุบันและสถาปนิกจักต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

อยากฝากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรให้ สถาปนิกรุ่นใหม่ทั้งกลุ่มที่เป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศต่างๆ หรือทั้งกลุ่มที่อยากจะเปิดออฟฟิศเป็นของตัวเอง

วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รวมทั้งมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมในสังคม จึงอยากให้สถาปนิกรุ่นใหม่มองเห็นภาพสังคมที่กว้างออกไป ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองประเทศ หรือทรัพยากรโลก

 


 

Founded in: 2012

Founder: Chuti Srisnguanvilas

Number of staff: 10 blackpencilsstudio.com