ขอเชิญสถาปนิกร่วมกิจกรรมแสวงหาช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าสู่ตลาดศรีลังกา

ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าสู่ตลาดศรีลังกา
ขอเรียนเชิญสถาปนิกและผู้สนใจ
ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดกิจกรรมแสวงหาช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าสู่ตลาดศรีลังกา ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. 2567 จึงขอความอนุเคราะห์สมาคมฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถอ่านรายละเอียด กรอกใบสมัครและแบบฟอร์ม ตามเอกสารที่ได้แนบมา ส่งกลับมาที่อีเมล ditpchennai.activity@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ม.ค. 2567 

Attachments

Facebook
Twitter
LinkedIn