30-31 ต.ค.-1 พ.ย.62 | โครงการอบรม BIM และการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit 2020

ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน

แบบตอบรับลงทะเบียน

แผนที่การเดินทาง

ใบประชาสัมพันธ์