ASA CREW ISSUE11 เรื่องราวของ 25 สถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง

 

จะเป็นอย่างไร ? เมื่อ ASA CREW ชวนเหล่าสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง มา #ปล่อยของ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดที่พวกเขามีต่อการทำงาน ติดตามบทสนทนาที่เปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพยายาม และความรักในวิชาชีพของเหล่าสถาปนิกหน้าใหม่ ซึ่งเราเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพและวงการสถาปัตยกรรมในบ้านเราต่อไป

 

ผลงานของทั้ง 25 ออฟฟิศ(และสตูดิโอ)ออกแบบ สถาปัตยกรรมหน้าใหม่ที่ถูกรวบรวมไว้นี้ คือภาพบางส่วนของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยของบ้านเรา การคัดเลือกสถาปนิกหน้าใหม่กลุ่มนี้ต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุ่มออฟฟิศที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่การนำเสนอจึงมี ความจำเป็นที่ต้องตัดออฟฟิศบางกลุ่มออกไป (เพราะมีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่รู้จักมากกว่า) เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่กลุ่มที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากเท่าและที่ยังไม่ปรากฏในสื่อมากนัก หรือกระทั่งบางกลุ่มที่ถูกคัดเลือกมาลงในที่นี้ถึงแม้จะเริ่มเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ด้วยตัวผลงานและแนวทางการทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสังคมและสาธารณะที่น่าสนใจ จึงถูกนำมารวบรวมไว้ในกลุ่มนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การรวบรวมผลงานของกลุ่มสถาปนิกหน้าใหม่เหล่านี้ ไม่ใช่การจัดทำนามานุกรมหรือทำเนียบนามที่รวบรวมทุกออฟฟิศเปิดใหม่ให้ครบถ้วนไว้ในเล่มเดียวจึงตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ตรงนี้ และนอกจากนี้ยังมีสถาปนิกอีกกลุ่มที่ขาดหายไปในการรวบรวมครั้งนี้ คือกลุ่มที่ทำงานด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี และด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ซึ่งถ้าเป็นไปได้เราคงจะได้นำผลงานของสถาปนิกกลุ่มที่ขาดตกไปนี้ มานำเสนอเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

 

 

เมื่อดูข้อมูลของทั้ง 25 ออฟฟิศ สามารถแบ่ง สถาปนิกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่เพิ่งผ่านการทำงานมาช่วงสั้นๆ และยังมีอายุไม่เยอะมากนัก กับอีกกลุ่มคือกลุ่มที่เคยผ่านการทำงานมาแล้วพักใหญ่ สั่งสมประสบการณ์มานานแต่เพิ่งได้ออกมาเริ่มต้นเปิดออฟฟิศขึ้นเป็นของตัวเอง ซึ่งพบว่าจำนวนผู้ก่อตั้งในกลุ่มหลังนี้ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 40 ปี มีจำนวน 12 คน จากทั้งหมด 54 คน (คิดเป็น 22%) และในส่วนภาพรวมของการก่อตั้งออฟฟิศนั้น พบว่าโดยส่วนใหญ่มีการก่อตั้งออฟฟิศขึ้นมากที่สุดในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งมีจำนวน 16 ออฟฟิศ จาก 25 ออฟฟิศ (คิดเป็น 64%)

อาจกล่าวสรุปได้ว่า ผลงานทั้ง 25 ออฟฟิศเหล่านี้ น่าจะช่วยแสดงให้เห็นถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ ความพยายาม ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความทุ่มเท และความรักในวิชาชีพของกลุ่มสถาปนิกหน้าใหม่ รุ่นใหม่ ซึ่งไม่แน่นอนวาในอนาคตอันใกล้นี้ พวกเขาอาจจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพและวงการสถาปัตยกรรมของบ้านเราก็เป็นได้

 📌 พบกับเรื่องราวของ “NEW FACES”
25 ออฟฟิศและสตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมหน้าใหม่ไฟแรง ได้ที่วารสารอาษาครู ฉบับที่ 11
อ่านฉบับออนไลน์ได้แล้ววันนี้ : https://asa.or.th/journal/asa-crew-journal-vol-11-2019