NEW FACES : พลิกวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สตูดิโอ SHER MAKER

 

ASA CREW ชวนคุณเปิดสตูดิโอสถาปนิกที่จังหวัดเชียงใหม่ SHER MAKER

สตูดิโอขนาดเล็กที่มีจุดเริ่มต้นจากงาน Craft พร้อมนำความชื่นชอบนี้มาผสมผสานกับองค์คงามทางวิชาชีพสถาปนิก และเชื่อมโยงกับความสามารถของช่างพื้นถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงใหม่ ติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่วารสารอาษาครู ฉบับ 11 NEW FACES – สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง…

 

 

ช่วยเล่าถึงการก่อตั้งหรือจุดเริ่มต้นของออฟฟิศ

พวกเราทั้งคู่มีความสนใจด้านงาน craft ภายในที่มีช่างท้องถิ่นและช่างฝีมือซึ่งทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายแต่ละโครงการ Sher Maker เป็นสตูดิโอออกแบบและปฏิบัติงานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ประกอบด้วย ส่วน design studio และ workshop โดยเน้นกระบวนการการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน ในเชิงสหวิทยาการ เน้นเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ ทางการออกแบบเข้าด้วยกันและเรียนรู้ พัฒนา ทักษะร่วมกับช่างท้องถิ่น

 

ทำไมถึงมาเปิดออฟฟิศที่เชียงใหม่

เป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วทั้งคู่เกิดที่จังหวัดเชียงรายและมีความผูกพันกับจังหวัดเชียงใหม่ อยากเห็นสถาปัตยกรรมดีๆ ที่ไม่กระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองหลวงของประเทศเท่านั้น อยากให้เกิดทัศนคติที่ว่างานออกแบบนั้นมีความสำคัญช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองได้

 

ความได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันกับออฟฟิศที่เปิดที่กรุงเทพฯ อย่างไร

ข้อได้เปรียบคือต่างจังหวัดมีวัฒนธรรมทางเลือกมากมายให้หยิบมาใช้ ผู้คนอะลุ้มอล่วยให้กับวิถีชีวิตมากกว่าช่างก่อสร้าง ช่างฝีมือ มีวิธีคิดเฉพาะทางอันเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่รู้จบ นอกจากนี้คุณภาพชีวิตดีกว่าอยู่กรุงเทพมาก ข้อเสียเปรียบคือความ หลากหลายของโจทย์งานมีไม่มากนัก และการตีมูลค่าทางวิชาชีพที่ต่ำ ซึ่งแก้ปัญหาด้วยการไม่มองสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาและรับงานของคนที่เข้าใจ ลักษณะการทำงานและสนุกไปกับงานก็พอ

 

 

แนวคิด/สิ่งที่สนใจหลักในการออกแบบ และหลักการทำงานของออฟฟิศ

โปรแกรมและกระบวนการปฏิบัติงานคือสิ่งที่ทางสตูดิโอให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยโปรแกรมเป็นสิ่งที่ปูทางให้กระบวนการออกแบบมีทิศทางที่ชัดเจน และเน้นการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการ

ลักษณะงานที่เน้น/สนใจ หรือประเภทอาคารที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

อาคารสาธารณะ (เชิงพาณิชย์) ขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง พื้นที่สาธารณะ งาน installation และงานทดลองเชิงปฏิบัติการ

 

 

ในการทำงานที่ผ่านมามีโครงการไหนหรือเรื่องอะไรที่ประทับใจที่อยากเล่าให้เราฟังบ้าง

โครงการ LAN DIN ในช่วงแรกเริ่มเจ้าของต้องการเพียงร้านกาแฟขนาดเล็กที่มีลักษณะธรรมดาทั่วไป แต่เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการมีความร่มรื่นมากและมีข้อได้เปรียบทางการมองเห็นจากถนน เราจึงเสนอการออกแบบที่เจ้าของคาดไม่ถึงและใช้อาคารเป็นแบบฝึกหัดให้กับทีมช่างพื้นเมืองพัฒนาทักษะงานโครงสร้างเหล็ก หลังเปิดใช้งานอาคารได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากซึ่งเป็นผลดีทางธุรกิจ

 


Founded in: 2017

Founder: Patcharada Inplang and Thongchai Chansamak

Number of staff: 2

www.shermaker.com