NEW FACES : SKARN CHAIYAWAT, RINA SHINDO AND WITEE WISUTHUMPORN

 

เพราะจุดมุ่งหมายเดียวกัน จึงทำให้พวกเขารวมตัวเพื่อใช้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้คน

กำเนิดเป็นสตูดิโอสถาปนิกน้องใหม่ซึ่งก่อตั้งในปี 2016 พบกับอีกบทบาทหนึ่งของการทำงาน ที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงความสวยงามเท่านั้น แต่ยังใส่ใจทรัพยากรแวดล้อม พร้อมนำมาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่วารสารอาษาครู ฉบับ 11  NEW FACES – สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง…

 

 

ช่วยเล่าถึงการก่อตั้งหรือจุดเริ่มต้นของออฟฟิศ

เป็นการรวมตัวของสถาปนิกที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการออกแบบที่ทำความเข้าใจบริบทในแง่มุมต่างๆ และให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานเชิงรูปธรรม ตั้งแต่ในภาพใหญ่ไปจนถึงรายละเอียด

ในปี พ.ศ. 2559 นางอรวรรณ จัยวัฒน์ มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินส่วนตัวสร้างหอพักสามเณร วัดป่าพุทธนิมต จังหวัดอุดรธานี จึงขอให้นายสการ จัยวัฒน์ นางสาวรินะ ชินโด และนายวิธี วิสุทธิอัมพร ช่วยออกแบบซึ่งเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกเพื่อออกแบบโครงการนี้

 

แนวคิด/สิ่งที่สนใจหลักในการออกแบบ และหลักาการทำงานของออฟฟิศ

เราสนใจงานออกแบบที่มีศักยภาพในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้คน เชื่อว่าการทำความเข้าใจ กลุ่มคนใช้งานจริงมีความสำคัญต่อกระบวนการออกแบบและความเอาใจใส่ในรายละเอียดของงานในเชิงรูปธรรมมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อวิถีชีวิต สภาพจิตใจและความรู้สึกของผู้คน

 

 

ลักษณะงานที่เน้น/สนใจ หรือประเภทอาคารที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

สนใจงานที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไปในทางที่ดี ไม่จำกัดประเภทของอาคารผู้ว่าจ้างหรืองบประมาณ มีความสนใจการทดลองใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่การใช้งาน ความคุ้มค่าในการลงทุนและสุนทรียภาพ

 

จากการทำงานที่ผ่านมา นิยามของสถาปัตยกรรมคืออะไรหรืออะไรคือหัวใจ/คุณค่าของสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าควรให้ความสบายต่อ ร่างกายและจิตใจของผู้ใช้งาน บางครั้งอาจทำหน้าที่เป็นเพียงฉากหลังของการใช้ชีวิตมากกว่าวัตถุที่พยายามเรียกร้องความสนใจ

 

 

ในการทำงานที่ผ่านมามีโครงการไหนหรือเรื่องอะไรที่ประทับใจที่อยากเล่าให้เราฟังบ้าง

โครงการหอพักสามเณรและห้องสมุด วัดป่าพุทธนิมิต จังหวัดอุดรธานี เป็นงานที่พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของสามเณรที่บวชเรียนอยู่ในวัด หอพัก สามารถจุสามเณรได้ประมาณ 40 รูป ห้องสมุด ทำหน้าที่เป็นพื้นที่พักผ่อนแห่งใหม่ที่เหล่าสามเณร นิยมใช้งานพระอาจารย์และสามเณรเอาใจใส่ ดูแลรักษาอาคารเป็นอย่างดี พวกเราปลื้มใจทุกครั้งที่ได้กลับไปเยี่ยม

 

อยากฝากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรให้ สถาปนิกรุ่นใหม่ทั้งกลุ่มที่เป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศต่างๆ หรือทั้งกลุ่มที่อยากจะเปิดออฟฟิศเป็นของตัวเอง

งานที่ดีไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่หรืองบประมาณสูงเสมอไป ด้วยข้อจำกัดที่มีหากพิจารณาอย่างรอบคอบอาจเจอทางออกที่น่าสนใจและน่าสนุกได้มากมาย

 


Founded in: 2016

Founder: Skarn Chaiyawat, Rina Shindo and Witee Wisuthumporn

Number of staff: 3