NEW FACES : STUDIO PHASARN กับแนวคิดผสมผสานจุดเด่นของงานสถาปัตย์อย่างลงตัว

 

“ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สมบูรณ์ดีพร้อมไปทุกอย่าง หรือย่ำแย่ไปเสียหมด”

นำมาสู่การสอดประสานจุดเด่นของศาสตร์ด้านต่างๆ ในวงการสถาปัตยกรรมและงานออกแบบเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนำไปสู่ชิ้นงานที่มีคุณคาและสร้างมิติใหม่ให้แก่วงการสถาปนิก สัมผัสแนวคิดการทำงานและเรื่องราวของสตูดิโอน้องใหม่ แต่มีแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ได้ที่ วารสารอาษาครู ฉบับ 11 NEW FACES – สถาปนิกและออฟฟิศสถาปนิกหน้าใหม่ไฟแรง…

 

 

แนวคิด/สิ่งที่สนใจหลักในการออกแบบ และหลักการทำงานของออฟฟิศ

จากหลักคิดที่ว่า “ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สมบูรณ์ดีพร้อมไปทุกอย่าง หรือย่ำแย่ไปเสียหมด” นำมาซึ่งหลักการทำงานที่จะวิเคราะห์ข้อดีของแต่ละสิ่งมาผสมผสานและถ่วงความสมดุลซึ่งกันและกัน เช่น การผสานกันระหว่างความเก่ากับความใหม่ เสน่ห์ในรูปทรงของงานในอดีตกับความเรียบง่ายและเทคโนโลยีในปัจจุบันสถาปัตยกรรมไทย และพื้นถิ่นกับความทันสมัยรวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นวัสดุพื้นฐาน แต่นำมาจัดเรียงด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่มีพลัง

จากการทำงานที่ผ่านมานิยามของสถาปัตยกรรมคืออะไร หรืออะไรคือหัวใจ/คุณค่าของสถาปัตยกรรม

คุณค่าของสถาปัตยกรรมคือการตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างเหมาะสมและสามารถถ่ายทอดความคิดของสถาปนิก ไปสู่การรับรู้ในมิติต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสที่มีจนประทับลงสู่ใจของผู้ใช้งาน

 

ในการทำงานที่ผ่านมามีโครงการไหนหรือเรื่องอะไรที่ประทับใจที่อยากเล่าให้เราฟังบ้าง

งานออกแบบที่เพิ่งเสร็จไปล่าสุดคือบ้านอิงกายที่จังหวัดอ่างทองนับเป็นการกลับมาออกแบบบ้านพักอาศัยอีกครั้งหลังจากการออกแบบงานสาธารณะมาหลายงาน ทำให้มีความ “หมายมั่น ปั้นมือ” เป็นพิเศษ เนื่องจากมี “ของ” ที่สะสมไว้มาก ทั้งแรงบันดาลใจ ความประทับใจ และองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมอันได้จากการลงภาคสนาม ไปทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหลายแห่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับระหว่างการทำงานเจ้าของบ้านให้อิสระและความไว้วางใจ ในการออกแบบอย่างเต็มที่ อีกทั้งได้ผู้รับเหมาที่รู้มือกันทำให้สถาปนิกทำงานอย่างเต็มแรงใจ ทำให้ได้เห็นว่าองค์ประกอบส่วนที่สำคัญ เมื่อลงตัวแล้วงานมักจะออกมาดี

 

มองว่าสถาปนิกรุ่นใหม่และวงการปฏิบัติวิชาชีพเป็นอย่างไรบ้าง มีความแตกต่างกันไหมเมื่อ 5 หรือ 10 ปีก่อนหรือไม่ อย่างไร หรือมีพัฒนาการอย่างไร

สถาปนิกรุ่นใหม่สามารถออกแบบงานที่มีความโดดเด่น ทันสมัย น่าสนใจ แม้จะเพิ่งเรียนจบได้ไม่กี่ปี อาจด้วยเพราะข้อมูลข่าวสารและงานตัวอย่างที่หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่ในข้อดีนี้ก็มีข้อควรระวัง เพราะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของทุกคนมีเท่าเทียมกัน จนบางครั้งงานที่ออกแบบมาหน้าตาคล้ายคลึงกันไปหมด และเมื่อภายนอกสวยงามแล้ว อย่าลืมใส่ใจรายละเอียดในการออกแบบและการใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งตรงนี้อยู่ที่ประสบการณ์ ความช่างสังเกต และการ ขวนขวายหาความรู้

ส่วนวงการปฏิบัติวิชาชีพ มองเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่วงการสถาปนิกเท่านั้น แต่ในทุกวงการกำลังเปลี่ยนไปจากระบบเดิมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และด้วยการเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันมากขนาดนี้ คนสมัยใหม่มีอิสระมากขึ้น ทุกอย่างง่ายขึ้น ทุกคนทำงานที่ไหนก็ได้ สามารถส่งงานจากที่ไหนก็ได้ คนเปลี่ยนงานบ่อยขึ้น มีช่องทางทำงานที่กว้างขึ้น องค์กรไม่จำเป็นต้องเทอะทะอีกต่อไป ส่งผลให้มีการทำงานร่วมกันแบบเป็นโปรเจ็กต์ๆ ไปมากขึ้น ออฟฟิศจึงไม่ต้องมาแบกรับต้นทุนที่มากมาย และเชื่อว่าจะมีการทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้

 


Founder: Teerachai Leesuraplanon

Number of staff: 1