ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

กิจกรรมภายในงานสถาปนิกทักษิณ’67 “อยู่ ให้ บาย” และสภาสถาปนิกสัญจร

6 กุมภาพันธ์ 25671 min read

กิจกรรมภายในงานสถาปนิกทักษิณ’67 “อยู่ ให้ บาย” และสภาสถาปนิกสัญจร วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 24.00 น. ณ…

งานสถาปนิกทักษิณ ประจำปี 2567

6 กุมภาพันธ์ 25671 min read

งานสถาปนิกทักษิณ’67 ภายใต้ชื่องาน U-SABAI “อยู่ ให้ บาย”  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา…

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/67 ISA Architecture Visit ครั้งที่ 1-67 : “YANH Ratchawat Tour”

5 กุมภาพันธ์ 25676 min read

ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/67 ISA Architecture Visit ครั้งที่ 1-67 : “YANH Ratchawat Tour” วันเสาร์ที่ 27…

ประกาศผลการตัดสินรางวัล SOUND OF ARCHITECTURE

2 กุมภาพันธ์ 25671 min read

ในที่สุด ผลการตัดสินรางวัล งาน PUBLICITY FOR THE PROJECT BY THAI ARCHITECTS ในหัวข้อ SOUND OF ARCHITECTURE,2nd September-November…

ASA Journal 15/2023 : A Green Future

1 กุมภาพันธ์ 25672 min read

ASA Journal 15/2023 : A Green Future _ ตั้งแต่การเผยแพร่เอกสารรายงานในชื่อว่า “อนาคตของเรา” โดยคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 แนวคิด…

โครงการที่จัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

29 มกราคม 25671 min read

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ด้วยโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการฯ กำหนดเปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 24 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2567 และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2613-2297, 0-2613-2260 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์…

ประกาศสรรหาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มกราคม 25671 min read

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ในวันและเวลาราชการ ณ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล…

ประกาศ ผลคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกบูรพา ประจำปี พ.ศ.2567-2569

24 มกราคม 25671 min read

ประกาศ ผลคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกบูรพา ประจำปี พ.ศ.2567-2569 หมายเหตุ : เนื่องจากผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันทั้ง 2 ท่าน คณะกรรมการเลือกตั้งมีมติให้ทำการเลือกตั้งใหม่ (เฉพาะผู้สมัครที่มีผลคะแนนเสียงเท่ากัน)

ขอเชิญสถาปนิกร่วมกิจกรรมแสวงหาช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าสู่ตลาดศรีลังกา

23 มกราคม 25671 min read

ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าสู่ตลาดศรีลังกา ขอเรียนเชิญสถาปนิกและผู้สนใจ ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดกิจกรรมแสวงหาช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าสู่ตลาดศรีลังกา ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. 2567 จึงขอความอนุเคราะห์สมาคมฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถอ่านรายละเอียด กรอกใบสมัครและแบบฟอร์ม ตามเอกสารที่ได้แนบมา ส่งกลับมาที่อีเมล ditpchennai.activity@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ม.ค. 2567 …

GHB Welfare Savings

22 มกราคม 25671 min read

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2567…