ข่าวล่าสุด

ขอเชิญสถาปนิกร่วมทำแบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของสถาปนิก ที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เนื่องด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 11 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร…

ASA ร่วมงาน ALACE EXPO 2024

เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2567 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย คุณอเส สุขขยางค์ นายกสมาคมฯ…

ร่วมตอบแบบสอบถามประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะสู่การเสวนา "ทิศทาง EIA กทม. 2024"

  กรุงเทพมหานคร ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้างของ กทม. ร่วมตอบแบบสอบถามประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะสู่การเสวนา “ทิศทาง EIA กทม. 2024” ผ่าน…

ค้นหางาน

ค้นหางานที่เหมาะกับคุณง่ายๆ ผ่านหน้ารวบรวมงาน

หนังสือ - คู่มือ - มาตรฐาน

Collective Language : Asian Contemporary Architecture
Infinity Ground : Thailand and Taiwan Contemporary Architecture
WOW 2022 : Wonder of Well-Being City
อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566