ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567

ประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน  ระดับดีมาก ตำหนักทอง วัดไทร กรุงเทพฯ ตำหนักทองวัดไทร ถือเป็นอาคารไม้อันทรงคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปสถาปัตยกรรรม…

ประกาศผล การประกวดคลิป โครงการ #workshop :...

ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ IG : asa.shoot.share

ค้นหางาน

ค้นหางานที่เหมาะกับคุณง่ายๆ ผ่านหน้ารวบรวมงาน

หนังสือ - คู่มือ - มาตรฐาน

Infinity Ground : Thailand and Taiwan Contemporary Architecture
WOW 2022 : Wonder of Well-Being City
อัปเดตกฎหมายใช้บ่อย ฉบับปี 2566
ASA Platform Selected Materials 2023