กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

Updated: 30 มิ.ย. 2563

1.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. ภาคกลาง
3. ภาคตะวันออก
4. ภาคตะวันตก 
5. ภาคเหนือ
6. ภาคใต้
  • ไม่รวมกฏกระทรวง ที่เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
  • กฎกระทรวงที่มีฉบับแก้ไข หากฉบับแรกระบุว่า “แก้ไขโดย” ฉบับใด หมายความว่า เป็นไฟล์ที่ได้แก้ไขโดยฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ระบุว่าแก้ไขโดยฉบับใด จะต้องดูฉบับแก้ไขที่ยังไม่ได้ระบุให้ครบถ้วนด้วย
  • แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com
ลำดับกฎกระทรวง
(เรียงตามลำดับเวลาที่ออกใช้บังคับในแต่ละภาค)
 1.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.1กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2498) แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2503)
– ริมถนนพหลโยธิน ถนนแจ้งวัฒนะ และ ถนนรามอินทรา อ.บางเขน จ.พระนคร
1.1.1• กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2498)
1.1.2• กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2503) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2498)
1.2กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2515)
– รอบนอกเมืองโบราณ อ. เมืองฯ จ.สมุทรปราการ
1.3กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2533)
– ริมถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1.4กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2533)
– ริมถนนรัตนาธิเบศร์ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และอ.เมืองฯ จ.นนทบุรี
1.5กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535)
– บางกะเจ้า อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ
1.6กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540)
– รอบนอกเขตพระตำหนักจักรีบงกชและพระตำหนักสวนปทุม อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี และ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1.7กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2547
– รอบสนามบินสุวรรณภูมิ
1.8กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
– รอบนอกพุทธมณฑล
1.9กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ ตำบลตลาดขวัญ และตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549
– ริมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี – สนามบินน้ำ
1.10กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลปากเกร็ด ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ตำบลบางรักน้อย ตำบลบางกร่าง ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางไผ่ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี และตำบลบางขนุน ตำบลบางสีทอง ตำบลบางขุนกอง ตำบลบางคูเวียง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549
– ริมถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ ถนนนครอินทร์
1.11กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพูด ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2549
– ริมถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
1.12กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ อาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระประแดง อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2550
– ป้าย
1.13กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 
– รอบนอกแนวเขตที่ดินของรัฐสภาแห่งใหม่
1.14กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 
– รอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สีและวัสดุผิวภายนอกของอาคาร)
1.15กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 
– รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (สีและวัสดุผิวภายนอกของอาคาร)
1.16กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม แขวงบ้านพานถม แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงบวรนิเวศ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงสำราญราษฎร์ แขวงวัดราชบพิธ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เเขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 
– บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่อง และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ (สีและวัสดุผิวภายนอกของอาคาร)
2.ภาคกลาง
2.1กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2542)
– อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
2.2กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545 แก้ไขโดย กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– รอบนอกเขตพระราชวังบางปะอิน รอบนอกเขตศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฯลฯ
2.2.1• กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แก้ไข กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545
3.ภาคตะวันออก
3.1กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2498)
– บางแสน อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี
3.2กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519) แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2521)
– พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3.2.1• กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519)
3.2.2• กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2521) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2519)
3.3กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2534)
– ชายฝั่งทะเลตำบลคลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
3.4กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2534)
– ริมถนนสุขุมวิท ถนนสุขาภิบาล 10-3 ฯลฯ อ.ศรีราชา และ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3.5กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2535)
– ริมทางหลวงจังหวัดและถนนสุขาภิบาลที่เข้าสู่ ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมืองฯ จ.นครนายก
3.6กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2537)
– อ.บางละมุง และอ.สัตหิบ จ.ชลบุรี
3.7กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2542)
– รอบนอกวัดโสธรวรารามวรวิหารและริมแม่น้ำบางปะกง อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา
3.8กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเมืองตราด กิ่งอำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ และกิ่งอำเภอเกาะกูด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. 2546
– ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของแผ่นดินและเกาะทุกเกาะ
3.9กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น อำเภอพนมสารคาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอแปลงยาว และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2552
4.ภาคตะวันตก
4.1กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534)
– ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3431 อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี
4.2กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2534)
– ชายฝั่งทะเลชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
4.3กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535)
– รอบนอกพระราชวังไกลกังวล เขาเต่า และชายฝั่งทะเลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
4.4กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี และตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553
4.5กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลกลัดหลวง และตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 
5.ภาคเหนือ
5.1กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2534)
– ริมแม่น้ำปิง และรอบนอกเขตวัดและศาสนสถาน อ.แม่ริม อ.สันทราย และ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ * ยกเลิกบริเวณบางส่วนที่กำหนดไว้โดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2542)
5.2กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2542)
– ริมถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.เมืองฯ อ.แม่ริม อ.สันทราย อ.สันกำแพง และ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5.3กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม และตำบลช้างเผือก ตำบลป่าตัน ตำบลศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย ตำบลช้างคลาน ตำบลหายยา และตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2548
– ริมฝั่งคลองแม่ข่า
5.4กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลอุโมงค์ ตำบลเหมืองง่า ตำบลในเมือง ตำบลเวียงยอง ตำบลบ้านกลาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2548
– ริมทางรถไฟ
5.5กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2548
– พื้นที่ประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม
5.6กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลสันผีเสื้อ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม ตำบลสันทรายน้อย ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทรายตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ตำบลป่าบง ตำบลไชยสถาน ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี และตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2548
– ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่
5.7กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดู่ใต้ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลท่าน้าว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556
– ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101
5.8กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลแม่ฮี้ และตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2563 
– (สีและวัสดุผิวภายนอกของอาคาร)
6.ภาคใต้
6.1กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529)
– ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
6.2กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2531)
– พื้นที่เกาะยอ และบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 อ.เมืองฯ จ.สงขลา
6.3กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532)
– ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ตยกเว้นอ่าวป่าตอง อ.ถลาง อ.กะทู้ และ อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต
6.4กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2548)
– กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ เกาะสมุย – เกาะสมุย เกาะพะลวย เกาะแตน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
6.4.1กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532)
6.4.2กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2548)แก้ไข ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532)
6.5กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2535) – เกาะลีเป๊ะ อ.เมืองฯ จ.สตูล
6.6กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง และ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
– ตลอดแนวชายฝั่งทะเลพังงา
6.6.1กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ จ.พังงา พ.ศ. 2544
6.6.2กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ จ.พังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 – แก้ไข กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2544
6.7กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547 แก้ไขโดย กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯลฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– ชายฝั่งทะเลกระบี่
6.7.1กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ จ.กระบี่ พ.ศ. 2547
6.7.2กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ จ.กระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แก้ไข กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2547
6.8กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพระ ตำบลหูล่อง และตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2548
– โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง และบริเวณโดยรอบ
6.9กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอกันตัง กิ่งอำเภอหาดสำราญ อำเภอปะเหลียน อำเภอปะเหลียน และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2549
– ตลอดแนวชายฝั่งทะเลตรัง
6.10กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กิ่งอำเภอสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ และอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2549
– ตลอดแนวชายฝั่งทะเลระนอง
6.11กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอท่าแพ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู และอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2549
– ตลอดแนวชายฝั่งทะเลสตูล ยกเว้นเกาะลีเป๊ะ