เบื้องหลังแนวความคิดภาพปก วารสาร ASA Crew ฉบับที่ 6 หลังเงาพระเมรุมาศ

แบบร่างพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

แบบร่างพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

“หัวใจของการก่อสร้างทั้งหมดรวมอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวนี้ ซึ่งมีความพิเศษตรงที่เป็นการนำองค์ความรู้มาวางแผนและคลี่ออกมาเป็นแต่ละส่วน ๆ ทั้งการวางสัดส่วน วางรูปทรง ขนาดของเสา การใช้เสาครุฑซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระนารายณ์ รวมถึงความงาม การนำไปใช้ และคติความเชื่อต่าง ๆ โดยมีกรอบวิธีคิด คือ

หนึ่ง ทำความคิดให้ออก ว่าเราจะออกแบบเพื่อใคร คำตอบคือ…เพื่อในหลวง รัชกาลที่ ๙  ดังนั้นจึงต้องให้สมพระเกียรติ

สอง ทำให้ได้ คือ แปลงจากวิธีคิดออกมาเป็นสัดส่วนเส้นสายให้ได้

สาม ทำให้ถูก คือถูกต้องตามสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามลักษณะงานที่เป็นงานชั่วคราว ไม่ใช่ทำเหมือนจริงไปทั้งหมด และถูกต้องสมพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ และสี่ ทำให้สำเร็จ เราจะออกแบบดีอย่างไร แต่หากไม่ทันเวลา งานนั้นก็ไม่มีประโยชน์ จึงต้องทำอย่างสุดความสามารถ สุดฝีมือ สุดทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นคือที่มาที่อยู่ในใจผมในการออกแบบครั้งนี้”

ก่อเกียรติ ทองผุด

นายช่างศิลปกรรม กรมศิลปากร

ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ

ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม กรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ