ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

Overseas Residential Projects

28 กุมภาพันธ์ 25672 min read

The SIA Architectural Design Awards, Singapore Institute of Architects’ pinnacle recognition, invites all eligible members…

STUDENT DESIGN CONTEST

12 กุมภาพันธ์ 25671 min read

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาสถาปนิกจัดโครงการประกวดผลงานออกแบบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสถาปนิก’ 67 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 ในการนี้…

โครงการที่จัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

29 มกราคม 25671 min read

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ด้วยโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการฯ กำหนดเปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 24 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2567 และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2613-2297, 0-2613-2260 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์…

ประกาศสรรหาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มกราคม 25671 min read

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ในวันและเวลาราชการ ณ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล…

ขอเชิญสถาปนิกร่วมกิจกรรมแสวงหาช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าสู่ตลาดศรีลังกา

23 มกราคม 25671 min read

ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าสู่ตลาดศรีลังกา ขอเรียนเชิญสถาปนิกและผู้สนใจ ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดกิจกรรมแสวงหาช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าสู่ตลาดศรีลังกา ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. 2567 จึงขอความอนุเคราะห์สมาคมฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถอ่านรายละเอียด กรอกใบสมัครและแบบฟอร์ม ตามเอกสารที่ได้แนบมา ส่งกลับมาที่อีเมล ditpchennai.activity@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ม.ค. 2567 …

GHB Welfare Savings

22 มกราคม 25671 min read

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2567…

ประกวดไอเดีย กรุงเทพฯ เดินได้ เดินดี

13 ธันวาคม 25662 min read

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ครบเวอร์ Walkway ให้กรุงเทพฯ เดินดีกว่าที่เคย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC-CEUS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)…

UIA 2024 INTERNATIONAL FORUM

6 ธันวาคม 25662 min read

INVITATION TO PARTICIPATE IN THE UIA 2024 INTERNATIONAL FORUM Greetings from the Malaysian Institute of…

Call for Entry! “ADF Design Award 2024”

30 พฤศจิกายน 25665 min read

Call for Entry! “ADF Design Award 2024” The Award Design Theme: “Design for Architecture” NPO…

สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครสถาปนิก / ผู้ช่วยสถาปนิก 2 อัตรา สังกัดงานบริหารโครงการ

17 พฤศจิกายน 25661 min read

ด้วย สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างรับสมัครตำแหน่งสถาปนิก และผู้ช่วยสถาปนิก รวมจำนวน 2 อัตรา สังกัดงานบริหารโครงการ ฝ่ายกลยุทธ์การบริหารระบบกายภาพ สำนักบริหารระบบกายภาพ กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน รายละเอียดตาม QR…