ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

Publicity for the Project by Thai Architects

23 มีนาคม 25661 min read

Publicity for the Project by Thai Architects ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคม สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมโครงการ ’Publicity for the Project by…

29 เม.ย. 66 | สัมมนาวิชาชีพครั้งพิเศษ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน”

22 มีนาคม 25661 min read

  สัมมนาวิชาชีพครั้งพิเศษ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน” !!! สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาครั้งพิเศษในหัวข้อ “สัญญาจ้างออกแบบมาตรฐาน”   สืบเนื่องจากสมาคมฯ และ ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ได้จัดทำคู่มือสัญญาจ้างออกแบบมาตรฐานที่มีความเป็นกลาง…

29 เม.ย. 66 | สัมมนาพิเศษ คู่มือจัดซื้อจัดจ้างออกแบบ

22 มีนาคม 25661 min read

  สัมมนาวิชาชีพครั้งพิเศษ!!! สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ สมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “คู่มือจัดซื้อจัดจ้างออกแบบ”   เนื่องด้วยปัจจุบันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบนั้น ยังมีข้อติดขัดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพ ดังนั้นสมาคมฯ จึงได้ดำเนินการจัดจ้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาและจัดทำคู่มือเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเป็นกลางและยุติธรรมแก่ทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้าง โดยนำการศึกษามาจัดบรรยายขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดจ้างออกแบบได้อย่างถูกต้อง…

แบบสอบถาม คู่มือมาตรฐานรายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2566

16 มีนาคม 25661 min read

คู่มือมาตรฐานรายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2566 ขอความอนุเคราะห์สมาชิกและผู้ที่สนใจตอบแบบสอบถามในการจัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานรายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางในการเผยแพร่ต่อไป https://forms.gle/PeXSCV1n8ijS43Fs7

International Arts and Design Symposium “Work in Progress”

15 มีนาคม 25661 min read

รายละเอียดเพิ่มเติม https://workinprogress-symposium.design/

ISH 2023 by TOTO

15 มีนาคม 25662 min read

ISH2023 งานจัดแสดงสินค้านานาชาติด้านสุขภัณฑ์ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ และพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เริ่มขึ้นแล้ว! บริษัท TOTO จะจัดแสดงที่ FORUM สถานที่แห่งใหม่สุดพิเศษ ที่ซึ่งตระการตาด้วยแสงสีและความเขียวขจีของต้นไม้ พร้อมต้อนรับคุณเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงอันน่ารื่นรมย์ ณ FORUM แห่งนี้…

ประกวดแนวความคิดการออกแบบ “ลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน”

28 กุมภาพันธ์ 25661 min read

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ สมาคมภูมิสภาปนิก ประเทศไทยและ กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดแนวความคิดการออกแบบ “ลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน” เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำเสนอแนวความคิดต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ลานกีฬาที่มีความยืดหยุ่นเป็นต้นแบบสามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ได้หลากหลาย…

สมาคมฯจัดงานสถาปนิกทักษิณ’66 : ลับ แล

27 กุมภาพันธ์ 25661 min read

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ จัดงานสถาปนิกทักษิณ’66 ภายใต้แนวคิด “ลับ..แล” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา…

โครงการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน Save The World

17 กุมภาพันธ์ 25661 min read

– Download รายละเอียดโครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุข – ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง https://forms.gle/tLtf4fSzqK26aUpKA ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…