อัพเดทกฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

* ผู้ที่มีหนังสือ ‘กฎหมายใช้บ่อย (ฉบับปรับปรุงใหม่)’ และ เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ปกสีเขียว สามารถตรวจสอบและอัพเดทได้ที่นี่ *

#1/60  27 ก.ค. 60 แก้คำผิดในหนังสือกฎหมายใช้บ่อย
#2/60  21 ก.ย. 60 ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินฯกรุงเทพมหานคร (เอกสารกฎหมายใช้บ่อย B2)